Kiểm tra, rà soát tổng thể việc chấp hành pháp luật về khoáng sản

H.QUANG |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ TN-MT.

Được biết, Bộ TN-MT đang tổng kết, đánh giá những tồn tại, bất cập của Luật Khoáng sản năm 2010 và các nghị định hướng dẫn để sửa đổi, thay thế trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2023 - 2024.

Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nhằm xử lý, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế trước mắt, Bộ TN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chất lượng chuyên môn trong việc thẩm định, phê duyệt, xác nhận trữ lượng khoáng sản theo kết quả thăm dò nhằm đánh giá chất lượng, trữ lượng tài nguyên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định để phục vụ công tác cấp phép, xác định các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân phải thực hiện với Nhà nước.

Khẩn trương chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan kiểm tra, rà soát tổng thể hiện trạng việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của tất cả các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý (đặc biệt là các vấn đề về ranh giới, trữ lượng mỏ, hóa đơn chứng từ mua bán, kê khai thuế nhằm kiểm soát sản lượng khai thác hàng năm…). Qua đó, kịp thời phát hiện để xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

TAGS