Kiểm tra, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ sử dụng đất

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT và UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; đăng công khai các dự án, công trình vi phạm về sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử Quảng Nam và gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN-MT, Tổng cục Quản lý đất đai.

Sở TN-MT tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng theo các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT và Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

TAGS