Lập quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam đến năm 2030 và 2045

CHÂU NỮ |

(QNO) - Phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng Đông của Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045 là toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố phía đông gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ với tổng diện tích khoảng 2.743km2.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3553 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045.

Quan điểm của UBND tỉnh là lấy sự bền vững, sức khỏe và khả năng phục hồi, thích ứng của hệ sinh thái làm chân đế phát triển văn hóa - xã hội và các mục tiêu kinh tế.

Mục tiêu phát triển vùng là xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với hệ sinh thái, văn hóa đa dạng; kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ.

Công tác lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương, tỉnh Quảng Nam, làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn.

Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm: không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; không gian cảnh quan.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 1,6 triệu người; đến năm 2045 khoảng 1,858 triệu người. Nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tuân thủ theo các quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định khác có liên quan.

Về yêu cầu việc thực hiện đồ án, phải theo các quy định của pháp luật, trong đó lưu ý thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; mối quan hệ vùng; xác định tầm nhìn và các mục tiêu phát triển vùng; đề xuất phân vùng phát triển; định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật diện rộng; đánh giá môi trường chiến lược; quy định quản lý quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và những yêu cầu khác liên quan đến đặc điểm riêng của từng vùng.

Tổng mức dự toán kinh phí lập quy hoạch hơn 9,66 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng quản lý và tổ chức lập quy hoạch.

TAGS

Vận hội lớn cho vùng đông Tam Kỳ

XUÂN PHÚ |

Vùng đông Tam Kỳ (gồm Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú và An Phú) thay da đổi thịt từng ngày. Nơi đây đang trên đường trở thành khu vực động lực của thành phố khi những quy hoạch về không gian phát triển dần đi vào thực tiễn.

Không để tình trạng quy hoạch treo kéo dài ở vùng Đông

NGUYÊN ĐOAN |

Trong 2 ngày 4 & 5.10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp xúc cử tri 18 huyện, thị, thành phố trước Kỳ họp thứ 2 bằng hình thức trực tuyến. 

Quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: KHÔNG LÀ MẢNH GHÉP CỦA CÁC LÃNH THỔ

HỮU PHÚC |

(QNO) - Định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa quy hoạch không gian và quy hoạch ngành, lấy sự bền vững của môi trường làm nền tảng cho sự phát triển chiến lược nền kinh tế.