Phát triển đô thị ở Thăng Bình

VIỆT NGUYỄN |

Nghị quyết 04 của Huyện ủy Thăng Bình về “Phát triển đô thị giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” triển khai trong 5 năm qua đạt nhiều kết quả, tạo động lực để địa phương đẩy nhanh xây dựng đô thị thời gian đến.

Diện mạo đô thị thị trấn Hà Lam nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐÌNH HIỆP
Diện mạo đô thị thị trấn Hà Lam nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Đầu tư lớn cho kết cấu hạ tầng

Đô thị Hà Lam đang khoác “tấm áo” mới nhờ đầu tư tuyến từ đường Lý Tự Trọng đến Trường THPT Thái Phiên và nâng cấp hoàn thành tuyến đường Nguyễn Thuật. Hiện Thăng Bình giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng tuyến giao thông từ Trường THPT Thái Phiên đến quốc lộ 14E, đường Nguyễn Thuật đi ĐH 21 và đường Tiểu La, đồng thời huy động nguồn lực để tập trung chỉnh trang khu trung tâm hiện hữu và xây dựng thêm các khu đô thị.

Trong 5 năm qua, huyện đã hoàn thành 2 khu dân cư tại khu phố 2 và khu phố 5 thị trấn Hà Lam. UBND huyện tiếp tục tổ chức đầu tư khu dân cư khu vực phía tây Trường Tiểu học Lương Thế Vinh để chỉnh trang đô thị Hà Lam. Hạ tầng các khu đô thị mới được tập trung triển khai. Hiện nay đang đầu tư xây dựng Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Hà Lam (giai đoạn 1).

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, đối với các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại, huyện sớm xúc tiến, triển khai sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Hà Lam được phê duyệt.

Tính chung giai đoạn 2018 - 2023, Thăng Bình đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư 52 dự án xây dựng hạ tầng đô thị Hà Lam với tổng mức đầu tư 404,087 tỷ đồng. Đến nay tổng nguồn vốn đã bố trí và giải ngân là 197,003 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, Thăng Bình đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư 31 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Bình Minh với tổng mức đầu tư 135,891 tỷ đồng. Đến nay tổng nguồn vốn đã bố trí phân bổ đầu tư là 82,496 tỷ đồng và đã giải ngân 80,996 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã Bình Minh đã huy động được nhiều nguồn lực, nhất là đóng góp của người dân để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Rất đáng mừng khi người dân đã hiến 15.000m2 đất để triển khai đầu tư các tuyến giao thông đô thị.

Hạ tầng đô thị ở xã Bình Minh khá khang trang. Đến nay, các tuyến đường từ quốc lộ 14E - ĐT613 - Bình Minh; tuyến tổ 5 - tổ 10 thôn Tân An; tuyến từ ĐT613 - bến cá Tân An; tuyến đường từ ngã tư Hà Bình đi biển Bình Minh; tuyến Vân Tiên - biển Bình Tịnh cơ bản hoàn thành.

Các công trình do tỉnh tổ chức đầu tư như đường Võ Chí Công; dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường ĐT613B, tuyến đường từ đường ĐT613B đến đường Võ Chí Công cũng đã hoàn thành, qua đó thuận lợi cho các tuyến giao thông trục chính đô thị Bình Minh.

Động lực mới

Theo Bí thư Huyện ủy Thăng Bình Phan Công Vỹ, trong 5 năm qua, giao thông đô thị kết nối tạo thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo đúng định hướng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đến nay, thị trấn Hà Lam cơ bản đạt chuẩn đô thị loại 4 và xã Bình Minh cơ bản đạt chuẩn đô thị loại 5.

Theo định hướng đến năm 2025, Hà Lam xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 4. Hoàn thành hồ sơ pháp lý về đô thị đối với Bình Minh sau khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt.

Thăng Bình xây dựng đô thị Bình Minh nối với Bình Hải là đô thị loại 5 và từng bước kết nối, hình thành chuỗi đô thị hai bên sông Trường Giang từ Duy Xuyên đến Thăng Bình đạt các tiêu chí đô thị loại 2 giai đoạn 2035 - 2045. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 35% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

“Mục tiêu phát triển đô thị ngoài diện mạo khang trang là tạo việc làm, giải quyết lao động, nâng cao đời sống văn hóa, nếp sống văn minh tại 2 đô thị, nhất là tăng thu nhập về kinh tế, dịch vụ tại các khu vực phát triển đô thị” - ông Phan Công Vỹ nói.

Tạo đòn bẩy phát triển đô thị là nội dung quan trọng đem ra bàn bạc tại hội nghị Huyện ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thăng Bình (khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của diện mạo đô thị đối với phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện.

Các cơ quan chuyên môn của huyện cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bình Minh, thị trấn Hà Lam trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong phát triển đô thị.

Huyện Thăng Bình cần huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, gồm tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các nguồn vốn tín dụng, xã hội hóa để tập trung xây dựng hạ tầng đô thị Hà Lam, Bình Minh đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng môi trường lành mạnh, nếp sống văn minh, văn hóa đô thị.

TAGS