Sở GTVT Quảng Nam thực hiện đấu thầu đầy đủ và đúng quy định pháp luật

CÔNG TÚ |

(QNO) - Trong báo cáo gửi Bộ GTVT, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ban ngành, đơn vị chức năng liên quan, Sở GTVT Quảng Nam khẳng định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp sửa chữa các công trình giao thông do sở này làm chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật.

Gói thầu xử lý chống ngập trên tuyến ĐT610B, đoạn qua xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn) đã hoàn thành thi công năm 2021. Ảnh: CT
Sửa chữa mặt đường đoạn chống ngập lý trình km2+171-km2+494 trên tuyến ĐT610B, đoạn qua xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn) đã hoàn thành thi công năm 2021. Ảnh: CT

Thi công 33 công trình

Theo Sở GTVT, đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý 25 tuyến đường tỉnh lộ (ĐT) có chiều dài 505km và 13 tuyến đường thủy nội địa địa phương dài 203km; Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền quản lý, bảo trì 6 tuyến quốc lộ với chiều dài 423km. Nguồn vốn bảo trì kết cấu hạ tầng được giao quản lý trong năm 2021 là 256,27 tỷ đồng (ngân sách địa phương chiếm 87,465 tỷ đồng; ngân sách trung ương 169,16 tỷ đồng). Năm 2021, Sở GTVT triển khai 33 công trình sửa chữa định kỳ đường bộ, đường thủy nội địa cả trung ương và địa phương. Đến nay, tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT) cho 33 công trình, có 32 công trình đã hoàn thành và ký hợp đồng triển khai thi công; có 1 công trình chưa hoàn thành lựa chọn LCNT.

Tổng giá trị các gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu 189,412 tỷ đồng; giá trị hợp đồng đã ký kết 184,913 tỷ đồng; số gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng 33 gói (tỷ lệ 100%); 32 gói thầu đã có kết quả LCNT; 4 lần hủy thầu để đấu lại do không chọn được nhà thầu; 3 lần mời thầu có hơn 1 nhà thầu tham dự; 31 lần mời thầu có 1 nhà thầu tham dự; 1 nhà thầu vi phạm phải xử lý. Hiện nay, 32 công trình đã triển khai thi công, trong đó 18 công trình thi công hoàn thành trên hiện trường; 14 công trình đang triển khai thi công (các công trình này bị gián đoạn thi công do dịch bệnh, thời tiết mưa bão, có công trình do nhà thầu ở Đà Nẵng đã sớm ký kết hợp đồng nhưng vướng dịch bệnh nên chậm triển khai).

Tuân thủ đúng quy định

Do không có đơn vị quản lý các dự án thuộc Sở GTVT, ngành đã hợp đồng với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban QLDA) để triển khai các công trình. Theo hợp đồng, Ban QLDA làm bên mời thầu (BMT) để lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở các hồ sơ do tư vấn lập và Ban QLDA trình, Sở GTVT thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT). Ngoài ra, còn có các đơn vị tư vấn do Sở GTVT lựa chọn để tham gia cùng BMT trong việc lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).

Gói thầu sửa chữa đột xuất taluy dương bị sạt lở trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) được triển khai thi công vào cuối tháng 5 năm nay. Ảnh: CT
Gói thầu sửa chữa đột xuất taluy dương bị sạt lở trên quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) được triển khai vào cuối tháng 5 năm nay. Ảnh: CT

Theo phân công nhiệm vụ, sau khi HSMT do tư vấn lập, BMT trình, được chủ đầu tư phê duyệt; BTM đăng thông báo mời thầu trên trang mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn). Thời gian này, các nhà thầu trên toàn quốc nếu quan tâm thì có thể tự do tải HSMT trên mạng để nghiên cứu, lập HSDT. Đến ngày, giờ đã ấn định trong thông báo mời thầu; BMT mới sử dụng được khóa điện tử do mạng đấu thầu quốc gia cung cấp để cùng đơn vị tư vấn tiến hành mở thầu và đánh giá HSDT; báo cáo kết quả bằng văn bản và hồ sơ kèm theo để chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt kết quả LCNT.

Qua rà soát, kiểm tra kết quả đã thực hiện, Sở GTVT nhận thấy BMT, chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ và đúng các quy định của Luật Đấu thầu. Các lần mời thầu đều đảm bảo công khai, minh bạch; các quy định trong HSMT đều bảo đảm công bằng, bình đẳng, tạo thuận lợi cho mọi nhà thầu tham gia dự thầu (nếu muốn), đến nay chưa phát hiện có sai sót trong công tác LCNT.

Cụ thể, các HSMT được phát hành đều có các tiêu chí và quy định về điều kiện năng lực, kinh nghiệm, nhân sự, máy móc tương ứng với gói thầu đang tổ chức LCNT và phù hợp với Luật Đấu thầu; không quy định quá cao so với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu (vì sẽ gây khó cho nhà thầu). Trong quá trình tổ chức thực hiện, BTM và Sở GTVT chưa nhận được bất cứ phản ảnh nào liên quan HSMT có các tiêu chí gây khó cho nhà thầu.

Nhà thầu không bị cản trở

Theo Sở GTVT, đăng tải thông tin mời thầu được thực hiện qua mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), bảo đảm mọi nhà thầu đều có thể tiếp cận HSMT một cách dễ dàng để lập HSDT (nếu muốn) mà không bị cản trở với bất cứ lý do nào. Nội dung hồ sơ đăng tải, thành phần hồ sơ đăng tải luôn đảm bảo đầy đủ, không có hiện tượng lỗi phông chữ, thiếu thành phần, thiếu khối lượng, thiếu bản vẽ hoặc phải thay đổi nội dung HSMT. Quá trình tổ chức thực hiện, BMT và Sở GTVT chưa nhận được bất cứ phản ảnh nào của nhà thầu về HSMT thiếu thông tin hoặc không thể tiếp cận. Tất cả các hồ sơ dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được tiếp nhận để đánh giá theo quy định và cũng không bị cản trở vì bất cứ lý do nào.

Sửa chữa một số vị trí mặt đường ĐT609 bị hư hỏng, đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc). Ảnh: CT
Sửa chữa một số vị trí mặt đường ĐT609 bị hư hỏng, đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc). Ảnh: CT

Việc đánh giá các HSDT do các đơn vị tư vấn và BMT tổ chức thực hiện theo trình tự quy định của Luật Đấu thầu. HSDT hội đủ 3 tiêu chí: Đáp ứng yêu cầu về năng lực, có giá dự thầu không vượt giá gói thầu, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu đáp ứng sẽ được phê duyệt trúng thầu. Kết quả LCNT được BMT thông báo trên mạng đấu thầu. Trong quá trình xét thầu, nếu phát hiện nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu và các quy định liên quan thì BMT, chủ đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, không bao che, dung túng cho các hành vi gian lận trong đấu thầu.

Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều gói thầu (Luật Đấu thầu không cấm), BMT và chủ đầu tư tiến hành rà soát các đề xuất về nhân sự, thiết bị để tránh trùng lặp giữa các gói thầu; bảo đảm việc sẵn sàng huy động để đáp ứng tiến độ thi công; không để xảy ra trường hợp nhà thầu không huy động kịp thời dẫn đến chậm tiến độ công trình.

Trong các năm qua, BMT, chủ đầu tư chưa nhận được bất cứ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến kết quả LCNT. Trong số các gói thầu đã hoàn thành LCNT vào các năm 2020 và 2021, Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt 1 nhà thầu do gian lận trong đấu thầu là Công ty CP xây dựng giao thông AH (Báo Quảng Nam đã thông tin). Các gói thầu còn lại đảm bảo các điều kiện về năng lực, có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu đều đã được phê duyệt trúng thầu.

Qua thực hiện công tác đấu thầu, Sở GTVT nhận thấy chủ đầu tư và BMT đã thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; không có bất cứ hành vi nào gây cản trở nhằm hạn chế nhà thầu tham gia dự thầu. Việc đánh giá HSDT được thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chí, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Hầu hết các nhà thầu tham gia dự thầu các gói thầu do Sở GTVT làm chủ đầu tư trong năm 2020, 2021 nếu đảm bảo điều kiện năng lực, có giá dự thầu thấp nhất đều được lựa chọn và được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện và hoàn thành các hợp đồng.

TAGS

Chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án đầu tư

T.D |

Hôm qua 18.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp với các huyện, thị, thành phố và ban quản lý đầu tư chuyên ngành về việc thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

Một công ty bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu

TÙNG CHI |

(QNO) - Công ty CP Xây dựng giao thông AH bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 3 năm đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn Quảng Nam.