Tam Kỳ giải quyết bất cập “đất thổ cư”

THANH XUÂN |

Việc ghi gộp đất ở và đất vườn thành “đất thổ cư” trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trước năm 2014 đã gây ra nhiều bất cập trong công tác quản lý sử dụng đất. Để khắc phục bất cập này, UBND TP.Tam Kỳ đang tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp đổi để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Người dân đến kê khai đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: T.XUÂN
Người dân đến kê khai đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: T.XUÂN

Vừa qua, gần 300 người dân ở thôn Thạch Tân và Thăng Tân (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) đến nhà văn hóa thôn đăng ký chỉnh lý, cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo thông báo của UBND xã. Bởi nhiều trường hợp trong số này có sổ đỏ trước đây ghi là đất thổ cư mà không phân định cụ thể hạn mức đất ở, diện tích đất vườn ao...

Ông Lê Văn Lâm ở thôn Thạch Tân là một trong những trường hợp đó. Trong sổ đỏ của ông được cấp năm 1998 có hơn 10.000m2 đất, trong đó ghi 1.251m2 đất ở và đất vườn, còn lại là đất lúa, ao. Việc ghi gộp đất ở và đất vườn này không đúng với quy định pháp luật hiện hành, do đó sau khi được giải thích, ông Lâm cũng như những hộ dân ở đây mong muốn được cấp đổi lại sổ đỏ.

“Giấy chứng nhận quyền sử đất của tôi được cấp từ năm 1998, trong đó có ghi gộp diện tích đất ở và đất vườn. Nay, tôi mong chính quyền các cấp hướng dẫn làm lại cho đúng, đảm bảo quyền lợi cho người dân” - ông Lâm nói.

Thực tế, UBND TP.Tam Kỳ đã thực hiện việc cấp đổi sổ đỏ cho nhiều trường hợp liên quan theo đúng quy định hiện hành và theo Quyết định số 15 của UBND tỉnh Quảng Nam “Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Cụ thể, hạn mức giao đất ở đô thị không quá 200m2; đất ở nông thôn không quá 300m2. Ông Hồ Thanh Vân ở thôn Thạch Tân là một trong những hộ sớm thực hiện việc cấp đổi sổ đỏ cho gia đình mình. Từ một sổ đỏ ghi gộp nhiều loại đất và ở nhiều thửa khác nhau, năm 2016 ông Vân đã tách ra nhiều sổ đỏ cho từng loại đất.

Người dân đến kê khai đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: T.XUÂN
Người dân đến kê khai đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: T.XUÂN

Ông Vân cho biết: “Trước đây nếu muốn cho con cái hay chuyển nhượng cho ai một phần đất thì tôi phải sử dụng một sổ đỏ có ghi chung nhiều mảnh đất nên rất khó khăn. Từ năm 2016, tôi đã làm lại thành sổ đỏ cho mỗi mảnh đất. Việc này rất thuận lợi khi giao dịch liên quan đến đất đai”.

Ngày 17.1.2022, UBND tỉnh có Công văn 379 về việc “Rà soát, giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng đất thổ cư trên địa bàn tỉnh”.

Trong đó nhận định: “Tại thời điểm thi hành Luật Đất đai năm 1993, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khi thực hiện việc giao đất và cấp sổ đỏ đối với đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 64 ngày 27.9.1993 của Chính phủ đã kết hợp cấp cả đất ở và đất nông nghiệp chung trong một sổ đỏ và trong nhiều sổ đỏ đã ghi gộp đất ở cộng đất vườn thành đất thổ cư ký hiệu chữ “T” mà không tách riêng diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao.

Do đó có nhiều trường hợp diện tích đất thổ cư ghi trên sổ đỏ lớn hơn rất nhiều lần hạn mức đất ở, thậm chí có trường hợp đến 5.000 - 7.000m2 đất thổ cư mà không tách riêng diện tích đất ở.

Việc ghi trong sổ đỏ loại đất thổ cư với diện tích lớn hơn hạn mức đất ở như nêu trên do không tách loại đất ở với loại đất nông nghiệp (vườn, ao, chuồng trại…) gắn liền với đất ở theo hiện trạng là không phù hợp với Luật Đất đai.

Mặt khác, Luật Đất đai cũng không có quy định nào xác định loại đất là đất thổ cư. Việc ghi đất thổ cư trong sổ đỏ trước đây cũng làm phát sinh hệ luỵ khiếu kiện, khiếu nại gia tăng; trong đó có nguyên nhân chính là việc ghi gộp đất ở và đất vườn thành đất thổ cư”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát giải quyết tồn tại trong việc cấp sổ đỏ ghi mục đích sử dụng đất thổ cư, ngày 21.1.20022, UBND TP.Tam Kỳ chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, báo cáo kết quả trước ngày 30.3.

Ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết: “Thành phố đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương tổng rà soát lại tất cả hồ sơ, sổ đỏ đã cấp cho người dân có ghi là đất thổ cư và rà soát lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan của người dân đã đăng ký kê khai qua các thời kỳ cũng như tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Qua đó đối chiếu, làm rõ được hạn mức đất ở trong sổ đỏ đã cấp trước đây có ghi là đất thổ cư để cấp lại cho người dân theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013”.

Có thể nói, việc cấp đổi lại sổ đỏ đối với các trường hợp ghi là đất thổ cư là điều rất cần thiết nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh và thống nhất, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tránh khiếu nại, khiếu kiện.

TAGS