Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, sắp xếp và quản lý nghĩa trang nhân dân.

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022). Ảnh: NAM PHƯƠNG

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo định hướng sắp xếp, bố trí nghĩa trang nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh và theo từng vùng; chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật quy hoạch hệ thống mạng lưới nghĩa trang trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện rà soát, lập kế hoạch xây dựng, quản lý, sử dụng, cải tạo, đóng cửa, di dời nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đảm bảo tính ổn định, lâu dài. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng đến năm 2025.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và môi trường đối với các hoạt động của nghĩa trang.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công tác lập quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn mới trên địa bàn theo định hướng sắp xếp, bố trí nghĩa trang nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh và theo từng vùng. Thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

UBND cấp huyện tập trung rà soát các nghĩa trang hiện có và theo định hướng quy hoạch trên địa bàn, báo cáo, đề xuất các khu vực nào cần giữ lại, mở rộng, đóng cửa, xây mới. Tổ chức sắp xếp nghĩa trang phải có tính lâu dài, ổn định, không tái di dời đối với các nghĩa trang xây mới; khi xác định vị trí, quy mô phải tham khảo ý kiến của cộng đồng dân cư, tạo đồng thuận trong nhân dân...

TAGS