Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị

QUỐC TUẤN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Một góc ven đô Hội An. Ảnh: Q.T
Một góc ven đô Hội An. Ảnh: Q.T

Đối với công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan rà soát nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu nâng loại đô thị, chỉ tiêu đô thị hóa theo từng giai đoạn đến năm 2025 và 2030 đảm bảo tiến độ đề ra.

Rà soát chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị. Đánh giá các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Lập báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đồng thời xây dựng kế hoạch và đề xuất các dự án liên quan đến quản lý phát triển đô thị đảm bảo ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh...

Về việc nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng, trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lấy ý kiến khảo sát đo đạc bản đồ, công bố cắm mốc quy hoạch.

TAGS