Thành lập tổ liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm cơi nới thành, thùng xe

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2387/QĐ-UBND thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm cơi nới thành, thùng xe, chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh.

Tổ kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT làm tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kích thước thành, thùng xe và tải trọng hàng hóa, vật liệu chuyên chở trên các phương tiện giao thông đường bộ. Xử lý nghiêm các hành vi cơi nới thành, thùng xe, chở hàng hóa và vật liệu quá tải trọng cho phép.

Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện, trình Ban An toàn giao thông tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra liên ngành theo kế hoạch được phê duyệt.

Tổ kiểm tra liên ngành được sử dụng con dấu của Thanh tra Sở GTVT trong quan hệ công tác và thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên trong tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

TAGS