Thu hẹp quy mô một khu đô thị phục vụ bố trí tái định cư dự án cầu Nghĩa Tự

HÀ SẤU |

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể và ban hành quy định quản lý xây dựng kèm theo quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị R.O.S.E. ĐÔ (phường Điện Dương, Điện Bàn) tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bổ sung khu vực đất hiện trạng chỉnh trang để khớp nối quy hoạch phục vụ công tác quản lý xây dựng; cập nhật khớp nối hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hạ tầng khung; xác định phần diện tích bàn giao lại cho UBND thị xã Điện Bàn thực hiện dự án đầu tư công để bố trí tái định cư cho dự án cầu Nghĩa Tự.

Tổng quy mô ranh giới đồ án quy hoạch này hơn 26,9ha. Trong đó phạm vi chủ đầu tư thực hiện dự án khoảng 22ha, phạm vi chỉnh trang khu dân cư hiện trạng khoảng 2,4ha. Còn lại phạm vi UBND thị xã Điện Bàn thực hiện dự án đầu tư công để bố trí tái định cư cho dự án cầu Nghĩa Tự khoảng 2ha.

TAGS