Thúc đẩy chủ đầu tư dự án triển khai nhà ở xã hội

H.QUANG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn vừa giao Sở Xây dựng làm việc với các chủ đầu tư dự án có dành quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tiếp nhận văn bản đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư để chủ trì giải quyết; đồng thời đề nghị các chủ đầu tư dự án đưa ra thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể và có văn bản cam kết gửi Sở Xây dựng.

Trường hợp đầu tư trực tiếp thực hiện thì đề nghị các chủ đầu phải có văn bản cam kết thời gian, tiến độ cụ thể thực hiện.

Trường hợp bàn giao cho địa phương thì phải có văn bản cam kết thời gian hoàn thành và bàn giao cho địa phương tiếp nhận quỹ đất này theo quy định.

Trường hợp vị trí quỹ đất bố trí nhà ở xã hội có vướng mắc, không thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thì chủ động có trách nhiệm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí tại các vị trí đất ở khác trong dự án để đảm bảo đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Được biết, thời gian qua việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh.

Theo Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị đang được đầu tư. Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp chỉ có khu nhà ở của Công ty Panko Tam Thăng (Tam Kỳ) với 200 căn giai đoạn 1 đã được công nhân lao động vào ở.

TAGS