Yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An sớm chuyển tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

M.ĐỨC |

Sau khi xem xét báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn về việc Công ty CP Bách Đạt An chậm chuyển tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; UBND tỉnh vừa yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An khẩn trương, chuyển ngay kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án do công ty làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt. 

Trong đó, hoàn thành việc chuyển nguồn kinh phí đợt 1 để thanh toán cho các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside trước ngày 15/12/2022.

Trường hợp đến hết ngày 15/12, Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa chuyển nguồn kinh phí, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành liên quan làm việc với Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam để bàn biện pháp cưỡng chế thi hành; báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc, yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam cam kết thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 432 ngày 21/11/2022; trường hợp cần thiết, tổ chức điều tra, xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án (nếu có).

TAGS