Hiệu quả hoạt động của UBND các cấp: Chất lượng cuộc sống người dân là thước đo

NGUYÊN ĐOAN 16/03/2021 06:20

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với quyết tâm của chính quyền các cấp và sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, UBND các cấp đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2020 của UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2020 của UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển toàn diện với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Cùng với tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm; bộ mặt đô thị, nông thôn được đổi mới; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên...

Đổi mới, công khai, rõ ràng

“Giai đoạn tới, trong phát triển kinh tế, chính quyền các cấp chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của người dân; lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường quyền làm chủ của người dân, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”. 

(Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh)

Thực hiện phân cấp quản lý hành chính, những năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp quản lý về cho UBND cấp dưới trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, bảo đảm sự quản lý của UBND cấp trên trực tiếp và phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Qua đó, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính (CCHC). Đến nay, việc thực hiện quy định về phân cấp cho chính quyền địa phương đã được các cơ quan tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc và có chất lượng.

Nhìn nhận kết quả hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp trong tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo tổ chức thực hiện được nâng lên. Đặc biệt, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong cơ quan nhà nước các cấp, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Quy trình giải quyết TTHC được cải tiến theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian so với quy định ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo mô hình hiện đại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu làm thay đổi mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân. Chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nâng lên đáng kể, các quy trình giải quyết TTHC công khai, minh bạch, rõ ràng và thực hiện nhanh chóng, thuận lợi được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Phát huy tối đa nhân tố con người

Ở nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp tiếp tục được cụ thể hóa từ việc xây dựng chương trình công tác, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XXII, HĐND tỉnh khóa X để chủ trương, chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Cũng theo người đứng đầu UBND tỉnh, thời gian đến, Quảng Nam tiếp tục xác định đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao. Các cấp chú trọng theo dõi, đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, xem công tác này cũng là giải pháp phòng chống tham nhũng, khắc phục tiêu cực trong bộ máy nhà nước ở các cấp, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động của UBND.

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh khuyến khích sáp nhập, giảm đầu mối, tăng quy mô đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có điều kiện. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều loại hình dịch vụ công, giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực theo lộ trình được Trung ương quy định. Các cấp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến xã đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng của vị trí việc làm, nhiệm vụ công tác được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệu quả hoạt động của UBND các cấp: Chất lượng cuộc sống người dân là thước đo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO