Chính quyền - đoàn thể

Hoãn trình 2 nội dung về đầu tư, tài chính tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X

Trịnh Dũng 16/04/2024 16:52

(QNO) - Ngày 16/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký văn bản (số 2639/UBND-TH) gửi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chưa trình 2 nội dung về đầu tư, tài chính tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X (dự kiến tổ chức vào ngày 23/4).

ngan-sach-2-.jpg
Cuộc họp của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã phân tích, thẩm tra các nội dung đề nghị hoãn trình tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh.

Hai nội dung được đề nghị hoãn, chưa trình gồm: Cập nhật danh mục dự án (thuộc Biểu số 14, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh) và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; quy định các mức chi theo khoản 5 Điều 5, Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 5/10/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT, Sở Tài chính tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung cụ thể, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp tiếp theo.

Các nội dung này đã được Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phân tích, thẩm tra tại các phiên họp ngày 10 - 11/4 với Sở Tài chính và Sở KH-ĐT.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoãn trình 2 nội dung về đầu tư, tài chính tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa X
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO