Hiệp Đức phát hành sách "Gương người tốt, việc tốt"

LINH NHI |

Nhằm ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có những việc làm tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, giai đoạn 2016 - 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức vừa phát hành tập sách “Hiệp Đức - Gương người tốt, việc tốt” (Tập 1). 

 

Tập sách bao gồm 49 bài viết về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Mỗi bài viết là một câu chuyện về tấm gương tập thể hoặc cá nhân dám nghĩ, dám làm vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển và bình yên của quê hương.

Những gương người tốt, việc làm hay được tôn vinh sẽ là nguồn động viên, cổ vũ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục thi đua đóng góp vào sự phát triển của quê hương. 

TAGS