Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhu cầu tự thân, thường xuyên

HÀN GIANG |

Vai trò của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên tiếp tục được phát huy qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ Trung tâm VHTT&TTTH huyện Nam Trà My tặng quà và hỗ trợ cây giống các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo của xã Trà Vinh. Ảnh: N.Đ
Cán bộ Trung tâm VHTT&TTTH huyện Nam Trà My tặng quà và hỗ trợ cây giống các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo của xã Trà Vinh. Ảnh: N.Đ

Đảng viên đi trước

Con đường lâm sinh thôn 3 (xã Trà Linh, Nam Trà My) dài 6km vừa được thông tuyến, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và mở ra cơ hội giao thương phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để làm được tuyến đường này, ông Hồ Văn Bút - Bí thư Đảng ủy xã Trà Linh cùng hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc vận động 84 hộ dân tự nguyện hiến hơn 121.797m2 đất. Trong đó, gia đình ông Bút làm gương hiến 3.595m2 đất sản xuất và trồng cây lâu năm.

Ông Hồ Văn Bút chia sẻ, cơ sở hạ tầng của xã dần được đầu tư đồng bộ, nổi bật là đến nay, hệ thống giao thông đến các khu dân cư đã được đầu tư bài bản, tạo điều kiện cho giao thương phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với nguồn hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận, góp sức của nhân dân chính là nội lực giúp rút ngắn thời gian hoàn thành tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, phát huy vai trò đảng viên, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy một địa phương và thấm nhuần lời dạy của Bác “những việc có lợi cho dân phải hết sức làm, những việc có hại cho dân phải hết sức tránh”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông Bút luôn đi đầu trong công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân hiến đất, góp công xây dựng các tuyến giao thông trên địa bàn.

Chia sẻ về kết quả một năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) trên địa bàn huyện, theo ông Nguyễn Văn Cẩn - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My nói, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc hằng năm phải đăng ký xây dựng từ 1 đến 2 mô hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo gương Bác tại các tổ chức đảng, đảng viên, gắn với khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Kết luận số 21.

“Huyện ủy đã đưa nội dung Kết luận 01 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, vận dụng trong xây dựng và phát triển địa phương. Trong đó, công tác giảm nghèo bền vững với phương châm “3 cán bộ, công chức giúp 1 hộ đăng ký thoát nghèo” đã thật sự đem lại hiệu quả, các hộ được hướng dẫn, giúp đỡ, không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá, giàu.

Nhất là các mô hình trồng cây dược liệu, chuối mốc, sâm nam, giảo cổ lam, sâm Ngọc Linh, quế Trà My xen canh với cây sắn. Nhờ đó, bình quân mỗi năm huyện giảm gần 8% hộ nghèo” - ông Cẩn cho hay.

Nhu cầu tự thân

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, có tính chất xuyên suốt, các tổ chức đảng đã đưa nội dung sinh hoạt Chỉ thị 05 vào triển khai thực hiện gắn với những nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đồng thời thường xuyên đánh giá kết quả sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở từng cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy. Chủ động vận dụng sáng tạo các nội dung chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; trong đó xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện theo lộ trình.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đề cao vai trò của cấp ủy, thường vụ cấp ủy và trách nhiệm nêu gương thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công, địa bàn phụ trách trên tinh thần sát cơ sở, sát nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc theo Kết luận số 37 ngày 19.7.2016 của Tỉnh ủy. Cách làm quyết liệt nêu trên đã mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, xác định rõ nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, liên tục.

Đây là động lực, sức mạnh to lớn để toàn tỉnh phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

TAGS