HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Mệnh lệnh từ trái tim

HÀN GIANG |

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác và là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương các gương điển hình về thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tuyên dương các gương điển hình về thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua. Ảnh: N.Đ

Chuyển biến “làm theo”

Ngoài hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh luôn xuất hiện ở những địa bàn khó khăn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực với đời sống người dân.

Anh Đặng Ngọc Châu - Phó Bí thư Đoàn Khối cho biết, từ năm 2016 đến nay, tuổi trẻ đơn vị đã triển khai xây dựng hơn 80 công trình, phần việc có sức lan tỏa và tính giáo dục cao trong đoàn viên.

Đoàn Khối cũng đã chú trọng việc phát hiện, tuyên dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05. Lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, tuyên truyền; kịp thời phát hiện, tuyên dương những mô hình mới, cách làm hay trong tuổi trẻ toàn Khối.

Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định, tại Đảng bộ Khối, công tác phát hiện, nhân rộng, tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo. Đồng thời xem đây là động lực quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Khối là những chuyển biến về hành động “làm theo”. Các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; công tác từ thiện, xã hội... được phát động thực hiện hiệu quả ở hầu khắp cơ quan, đơn vị.

Cụ thể hóa việc “làm theo”, các Chi bộ Trung tâm Xã hội, Làng Hòa Bình, Thanh tra - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (thuộc Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH) nỗ lực vượt qua điều kiện khó khăn, thiếu thốn, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tốt những người yếu thế, dễ bị tổn thương, người già, trẻ em khuyết tật.

Chi bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc Đảng bộ Cục Hải quan) ứng dụng phần mềm giải quyết thủ tục hải quan điện tử vào công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.

Chi bộ Hội LHPN tỉnh với các mô hình “Heo đất lòng vàng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Đồng tiền tiết kiệm”, “Túi rác tiết kiệm”... đã vận động các cấp hội tiết kiệm hơn 11 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, trao phương tiện sinh kế hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn...

“Kết quả thực hiện tuy chưa toàn diện, phong trào chưa sâu nhưng thể hiện rõ nét niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - bà Hà nhìn nhận.

Đi vào cụ thể, thiết thực

Đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hầu hết cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung “học tập và làm theo” trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời lấy kết quả “học tập và làm theo” làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động vì cộng đồng vào đầu năm 2021. Ảnh: VINH ANH
Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động vì cộng đồng vào đầu năm 2021. Ảnh: VINH ANH

Căn cứ nội dung đột phá và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở bàn bạc, thống nhất lựa chọn một số nhiệm vụ phù hợp, tập trung chỉ đạo chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tổ chức thực hiện.

Ông Bùi Võ Quảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, một số cấp ủy cơ sở đã lựa chọn vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để thảo luận trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và đề ra giải pháp khắc phục. Qua đó kịp thời giải quyết những tồn tại, góp phần củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Thời gian tới, Đảng bộ Khối đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm thiết thực, trọng tâm là thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, chú trọng xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến các sở, ngành kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung làm tốt, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh” - ông Quảng nhấn mạnh.

TAGS