Phú Ninh khen thưởng 28 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

HẢI CHÂU - NHẤT LINH |

(QNO) - Ngày 19.5, Huyện ủy Phú Ninh sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.2.Huyện ủy Phú Ninh khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.
Huyện Phú Ninh khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: CHÂU LINH

Thời gian qua, Huyện ủy Phú Ninh tiếp tục phân công các chi, đảng bộ trực thuộc giúp thôn, khối phố trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới và giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới việc tuyên truyền, phổ biến việc học và làm theo gương Bác với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Từ đó xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác như: “Dân vận khéo”, “Heo đất cùng em đến trường”, “Buổi sáng chia sẻ yêu thương 0 đồng”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Thu gom ve chai, giấy vụn hỗ trợ kinh phí cho trẻ em nghèo”...

Cạnh đó, việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường. Thông qua các buổi đối thoại đã giải quyết có hiệu quả những vấn đề gây bức xúc, tồn đọng kéo dài, góp phần cũng cố niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phú Ninh còn tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc trong cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.

Dịp này, UBND huyện Phú Ninh khen thưởng 16 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

TAGS