Phước Sơn phát hành tập sách “Những đóa hoa đời thường”

THÀNH CÔNG - QUỐC KỶ |

(QNO) - Huyện ủy Phước Sơn vừa phát hành tập sách “Những đóa hoa đời thường”, ghi nhận những điển hình tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

Tập sách tổng hợp những thành tựu nổi bật, các gương điển hình tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Phước sơn giai đoạn 2016 - 2020.
Tập sách “Những đóa hoa đời thường”. Ảnh: Q.K

Tập sách gồm 4 phần với hơn 20 bài viết ghi nhận những thành tựu nổi bật của huyện Phước Sơn qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; gương tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo Bác; mô hình, cách làm hay, hiệu quả, những tấm lòng vì cộng đồng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn Phước Sơn trong 5 năm qua được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời góp phần xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Phước Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

TAGS