NĂM MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Tạo sự đồng thuận để phát triển

HÀN GIANG |

Phối hợp làm tốt công tác tham mưu, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra “điểm nóng” là cách mà Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ lựa chọn cụ thể hóa việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác.

Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ gặp gỡ, trao đổi với hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án.
Lãnh đạo Thành ủy Tam Kỳ gặp gỡ, trao đổi với hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án.
 Tạo sự đồng thuận

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Thành ủy về “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020”, UBND TP.Tam Kỳ cho biết, có khoảng 63 dự án với 270 phương án bồi thường được thẩm định, với tổng kinh phí thực hiện hơn 695 tỷ đồng cho 3.405 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Từ kết quả đạt được cho thấy, cùng với thực hiện công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, việc chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phân công cụ thể cho từng cấp, ngành phối hợp phổ biến, tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân vùng dự án góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân với chính quyền. Minh chứng rõ ràng nhất là đa số trường hợp bị ảnh hưởng đồng thuận cao trong việc chấp hành nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Ngoài ra, ở một số địa bàn trọng điểm, chính quyền địa phương còn thành lập các tổ dân vận chuyên trách để cùng tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ - Lê Hoài Ngọc chia sẻ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với quá trình xây dựng và phát triển đô thị Tam Kỳ được xác định là lĩnh vực rất nhạy cảm, khó khăn, phức tạp dễ gây ra dư luận và bức xúc trong nhân dân, dẫn đến phát sinh “điểm nóng”. Nhận thức rõ điều đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ phối hợp với UBND thành phố tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 04 ngày 11.4.2016. Trên cơ sở đó, ngành tuyên giáo thành phố phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua đó, kịp thời nắm bắt thông tin từ thực tiễn cơ sở để tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, không để tồn tại kéo dài, phức tạp dẫn đến “điểm nóng” trên địa bàn.

Đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

Nói về công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trên địa bàn thành phố, ông Lê Hoài Ngọc cho rằng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ, công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chỉ thị được các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời phê phán những mặt tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống; đấu tranh, phòng chống văn hóa đồi trụy, phản động và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Hàng tháng, trong “Bản tin nội bộ” phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn và phát hành thường xuyên xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa vào bản tin những mẩu chuyện, bài viết, lời dạy của Bác và các bài viết về những mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố. Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục biên tập, in ấn phát hành tập sách thứ 3 về “Gương người tốt - việc tốt” nhằm giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Theo ông Ngọc, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, từ thực tiễn ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đảng viên rất gương mẫu, luôn dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, trách nhiệm với mọi công việc, sâu sát, gắn bó với nhân dân, luôn chăm lo đời sống của dân. Nhiều đoàn viên, đảng viên trẻ luôn năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến và tận tụy trong công việc. Các mô hình hay, điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố ngày được phát huy nhân rộng, đã tác động tích cực lôi cuốn, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 05. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu Thành ủy Tam Kỳ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TAGS