Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Vũ Hoài Thanh

TÒA SOẠN |

Báo Quảng Nam số ra ngày 12.5 đăng bài “Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Vũ Hoài Thanh (Duy Xuyên): Bộ Quốc phòng chưa thẩm tra, xác minh” . Nội dung bài báo phản ánh: bà Đoàn Thị Lợi ở thôn 4, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên gửi đơn khiếu nại về việc các cơ quan liên quan chậm công nhận liệt sĩ đối với chồng bà là ông Vũ Hoài Thanh mất tin, mất tích tại chiến trường Campuchia năm 1980. Trong đó, Bộ Quốc phòng chưa có kế hoạch cụ thể về việc đi xác minh đối với trường hợp này, vì thế hồ sơ của ông Vũ Hoài Thanh vẫn còn ở Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng).

Sau khi báo đăng bài phản ánh, Phòng Thương binh liệt sĩ - Người có công Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) gửi email trả lời về trường hợp nêu trên. Cụ thể: “Bộ Quốc phòng đã hoàn thành thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ và đang hoàn thiện thủ tục đề nghị Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Vũ Hoài Thanh”.

TÒA SOẠN