Hơn 30 triệu đồng chuyển tặng anh Võ Công Dương

 A.T |

Ngay sau khi biết tin về tai nạn điện giật phải cắt tứ chi của anh Võ Công Dương, một số tổ chức, cá nhân đã vận động ủng hộ cho gia đình anh. Được biết, đến nay đã có hơn 30 triệu đồng ủng hộ cho gia đình Dương. Trong đó, Nhóm từ thiện Vì cộng đồng quyên góp ủng hộ gần 28 triệu đồng, Tổ chức từ thiện Chia sẻ yêu thương ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Hiền (vợ anh Dương) cho biết: “Không gì có thể bù đắp sự mất mát quá lớn của gia đình, nhưng những tình cảm và sự chia sẻ của mọi người đã phần nào giúp gia đình tôi trang trải những khó khăn”.

 A.T