Liên quan kiến nghị bồi thường ở dự án kè bờ sông Bàn Thạch: Yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ trả lời đơn thư

H.PHÚC |

Liên quan đến công tác bồi thường ở dự án kè bờ sông Bàn Thạch, Báo Quảng Nam liên tục có nhiều bài viết phản ánh (“Bồi thường ở dự án kè bờ sông Bàn Thạch: Bao giờ mới giải quyết dứt điểm?”, đăng ngày 29.7.2019; trước đó ngày 17.4.2019 là bài “Dự án kè bờ sông Bàn Thạch: Thống nhất đề xuất thu hồi đất bị ảnh hưởng”). Sau khi báo đăng và nhận đơn kiến nghị của 7 hộ dân khối phố Hương Sơn, phường Hòa Hương (Tam Kỳ), ngày 29.7.2019, UBND tỉnh có Công văn (số 4425) về việc kiểm tra, trả lời đơn thư công dân. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, trả lời đơn của các hộ dân theo quy định pháp luật. Liên quan đến nội dung kiến nghị của 7 hộ dân, UBND TP.Tam Kỳ đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, UBND phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) kiểm tra, tham mưu giải quyết nội dung phản ánh của công dân. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

TAGS