Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17: Năm 2014, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 11,5%

NGUYÊN ĐOAN 23/11/2013 20:48

(QNO) - Hôm nay 23.11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (khóa XX) để đánh giá tình hình thực Nghị quyết năm 2013 của Tỉnh ủy, thông qua Nghị quyết về phướng hướng, nhiệm vụ năm 2014; đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Nghi quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Phước Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị lần này có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại Đà Nẵng, lãnh HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo 18 huyện, thành phố.
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17.
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải nhìn nhận: mặc dù trong bối cảnh khó khăn, nhưng với quyết tâm, định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, nhất là đã tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nên kết quả thực hiện các mục tiêu của năm 2013 đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2013, vẫn còn nhiều hạn chế.GDP tăng trưởng 11,15%Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2013 của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Sỹ trình bày cho biết: Tăng trưởng kinh tế đạt 11,15%, (kế hoạch 11,5%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm còn khoảng 17,2%, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên khoảng trên 82,8%.Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 19,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 595 triệu USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 650 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nhóm hàng sản xuất kính, linh kiện điện tử, may mặc, giày da. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,83%. Công tác dồn điền, đổi thửa được nhiều địa phương thực hiện khá tốt. Diện tích trồng cây cao su phát triển nhanh với gần 15.000 ha, sản lượng 4.000 tấn mủ khô. Thu nội địa đạt 4.478 tỷ đồng, đảm bảo theo dự toán được giao. Công tác giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng, với tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,93% (2012)  xuống còn khoảng 15,5%, đạt chỉ tiêu đề ra.Công tác quảng bá du lịch đạt được nhiều kết quả tốt, nhất là thông qua việc tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa - du lịch trong và ngoài tỉnh. Thị trường du lịch từng bước được mở  rộng; thu nhập từ du lịch tăng bình quân khoảng 21%/năm, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động của tỉnh.Tăng cường công tác xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòngNăm 2013, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên.Trong năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị để triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5,6,7 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); tổ chức các hội nghị định kỳ và hội nghị chuyên đề để sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; sau hội nghị đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 05 Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện và chỉ đạo xử lý những tồn tại, hạn chế nổi lên qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.Các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 của Tỉnh ủy, của các cấp ủy đảng và của ủy ban ban kiểm tra các cấp đảm bảo kế hoạch đề ra. Ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra để thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 của Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 346 đảng viên vi phạm, với các hình thức: Khiển trách 227; Cảnh cáo 93; Cách chức 09; Khai trừ 17; xử lý khiển trách 12 tổ chức đảng vi phạm. Ngoài ra, cấp ủy, UBKT các cấp quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 14 đảng viên vi phạm theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thủ tục đúng theo quy định của Điều lệ Đảng.Về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay, tất cả các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực đạo đức. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm được liên hệ với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị, coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể trong đánh giá cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương những cách làm hay, mô hình có hiệu quả, những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, có sáng kiến hay và uốn nắn những việc làm chưa tốt. Nhờ đó, việc “làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực.Công tác cán bộ đạt kết nhiều kết quảBáo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ nêu rõ: công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 ở cả 3 cấp đã được tiến hành một cách đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình; chất lượng đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên đáng kể cả về trình độ học vấn, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Trên cơ sở kết quả quy hoạch cán bộ, việc xây dựng kế hoạch đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện một cách chủ động hơn, cơ bản khắc phục tính hình thức trong quy hoạch cán bộ.Hai năm qua, trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nên việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức có những chuyển biến rõ nét. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng; có cơ cấu hợp lý giữa các ngành, vùng, độ tuổi, thành phần; có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao như: cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học, đối với các huyện đồng bằng 59,42%, đối với các huyện miền núi 26,1%; công chức cấp xã các huyện đồng bằng đạt 3 chuẩn 92,87%; phó trưởng phòng và tương đương thuộc huyện có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị 52,46%; giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương có trình độ sau đại học 33,3% vượt chỉ tiêu 8,3%; trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành, đoàn thể tỉnh có trình độ đại học 97,4%... Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ không cao như: cán bộ cấp xã ở các huyện đồng bằng đạt 3 chuẩn: 76,52%; cán bộ cấp xã các huyện miền núi đạt 3 chuẩn 49,12%; trưởng phòng và tương đương thuộc huyện có trình độ đại học chuyên môn 81,89%; phó phòng và tương đương thuộc huyện có trình độ đại học chuyên môn 78,3%... gây khó khăn cho công tác bố trí cán bộ. Tập trung các nguồn lực để phát triểnNghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong năm 2014 của Tỉnh ủy xác định, toàn tỉnh tiếp tục tập trung phát huy tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương để phát triển. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2013. Đẩy mạnh hỗ trợ, tháo tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất; nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm, chiến lược để tạo sự bức phá; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân để tạo sự phát triển bền vững. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững an ninh -chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; xây dựng Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Các chỉ tiêu được đề ra cụ thể là: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng khoảng 11,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 22%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 31%  tổng sản phẩm trên địa bàn. Tạo việc làm mới 41.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 51%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 13%. Tỷ lệ che phủ rừng: 49,5%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 93%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 98%. Xử lý 50% nước thải tập trung các khu công nghiệp đang hoạt động. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 84,5%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Phấn đấu kết nạp trên 2.800 đảng viên và trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển trong năm 2014. Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua như tình trạng nuôi tôm tự phát ở vùng cát, định hướng về phát triển cây cao su; cũng như các vấn đề còn tồn tại trong công tác cán bộ…Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh cho rànge: Dù chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, nhưng kết quả đạt được của năm 2013 là nỗ lực rất lớn của toàn tỉnh. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra là 11,5% trong năm 2014 là hoàn toàn có cơ sở đạt được. Trước tình hình chung còn nhiều khó khăn, toàn tỉnh tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển. Trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, xác định mục tiêu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không hiệu quả. Bên cạnh đó tăng cường thu hút đầu tư phát triển sản xuất. Ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển tương xứng, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Các địa phương có các dự án trọng điểm được triển khai như nâng cấp quốc lộ 1, xây dựng đường cao tốc cần quyết liệt phối hợp thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng…Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải yêu cầu, toàn tỉnh cần phải quyết liệt thực hành tiết kiệm, đề xuất công trình đầu tư xây dựng cần phải có sự nghiên cứu, tính toán, tránh gây thêm áp lực cho ngân sách chung. Tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, y tế, giáo dục. Vấn đề đầu tư cho nông nghiệp cần bố trí ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực có thế mạnh, giá trị kinh tế cao. Siết chặt đầu tư mua sắm công. Công tác cán bộ chú trọng thực hiện, trọng dụng nhân tài, bố trí cán bộ theo tinh thần đúng người đúng việc, có thực lực, thực tài; dứt khoát phải tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo để lựa chọn người có năng lực. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện đổi mới công tác hội họp, tác phong làm việc, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ của bộ máy công quyền. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn tại của năm 2013…NGUYÊN ĐOAN
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17: Năm 2014, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 11,5%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO