Chi phí điều trị các bệnh khác Covid-19 khi đang đi cách ly

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Trong thời gian đi cách ly tập trung phòng chống Covid-19, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả khám, điều trị như sau.

 

TAGS