Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam được hỗ trợ gì giai đoạn 2023 - 2025?

BÍCH HẠNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2023 – 2025, với nhiều cơ chế thông thoáng và cụ thể. 

 

TAGS