Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

HỮU PHÚC |

(QNO) – Theo UBND tỉnh, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của Quảng Nam chưa đạt yêu cầu đề ra. Đáng chú ý, có 9 địa phương và 10 đơn vị kết quả giải ngân dưới 70%.

 

TAGS