Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2

VĂN TÂY |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL vừa ban hành văn bản Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2. 

 

TAGS