[Infographic] – 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp - xây dựng ở Quảng Nam giảm 23,1%

TRẦN HỮU - NGUYỄN TUẤN |

(QNO) – Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Nam giảm 9,2%, đặc biệt sản xuất công nghiệp – xây dựng giảm 23,1% so với cùng kỳ, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới cũng như quay trở lại hoạt động đều giảm.

 

TAGS