[Infographic] – Đột phá hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội ở Núi Thành

PHÚC ĐẠO |

(QNO) – 40 năm hình thành và phát triển, Núi Thành đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật về đột phá hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội.

 

TAGS