[Infographic] – Hơn 2 năm, Mặt trận các cấp tổ chức 580 cuộc phản biện xã hội, lấy ý kiến nhân dân

NGUYÊN ĐOAN - THỤC AN |

(QNO) – Báo cáo kết quả về công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND tỉnh từ năm 2021 đến tháng 6/2023, cho thấy Mặt trận từ cấp tỉnh đến xã đã chủ trì phối hợp tổ chức 580 cuộc phản biện xã hội, lấy ý kiến nhân dân liên quan các dự án, chương trình ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân của tỉnh.

 

TAGS