[Infographic] – Ngành giao thông vận tải với lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh

PV - THỤC AN |

(QNO) – Quảng Nam vừa lập kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, theo lộ trình cụ thể.  

 

TAGS