[Infographic] – Những dấu ấn trong tuyên truyền biển đảo

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Giai đoạn 2021 - 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố vẫn thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

 

TAGS