[Infographic] – Nửa nhiệm kỳ, Núi Thành thực hiện đạt 9/19 chỉ tiêu nghị quyết

ĐẠO PHÚC |

(QNO) - Con số trên được nêu ra trong báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 
 
 

TAGS