[Infographic] – Quảng Nam giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chỉ đạt 59% so với kế hoạch giao

PV |

(QNO) – Đó là con số báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

 

TAGS