[Infographic] - 15 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh

VĂN TÂY - HÒA TIÊN |

(QNO) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Việt Nam sở hữu 15 di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

 

TAGS