[Infographic] - 17 mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Xác định mục tiêu năm 2021 tới đây sẽ có nhiều thách thức nhưng Quảng Nam - cùng với việc đề ra 17 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là những giải pháp cụ thể và quyết tâm cao.

 

TAGS