[Infographic] - 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1.7.2021

CHÂU NỮ - VĂN TÂY - THẢO NGUYÊN |

(QNO) - Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú (ĐKTT) kể từ ngày 1.7.2021.

 

TAGS