[Infographic] - Các mốc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23.5.2021.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

TAGS

Hôm nay 22.2, bắt đầu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

CHÂU NỮ |

Ngày 19.2, Ủy ban Bầu cử tỉnh ra thông báo số 13/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

NGUYÊN ĐOAN |

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vừa được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mặt trận tập trung giám sát công tác bầu cử

TÂM ĐAN |

Công tác giám sát (GS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận các cấp trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền hàng năm. Năm 2021 này, giám sát của Mặt trận tập trung vào công tác bầu cử.

Nhiều địa phương hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện

MINH TÂN - LINH NHI - VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 8.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Núi Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội An triển khai công tác bầu cử

QUỐC HẢI |

(QNO) - TP.Hội An vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ nhất

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 3.2, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh.