[Infographic] - Cách xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT

QNO |

(QNO) - Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế (thẻ BHYT) hay là giá trị sử dụng của thẻ BHYT được xác định theo nguyên tắc đóng đến đâu thì sử dụng đến đó. Người tham gia có thể tra cứu trực tuyến hoặc thông qua tin nhắn.

 

TAGS