[Infographic] - Cải cách hành chính nhìn từ bảng xếp hạng sở, ban ngành cấp tỉnh

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Nhiều nỗ lực, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được ghi nhận. Bảng xếp hạng đã được công bố. Đơn vị dẫn đầu và những đơn vị cuối bảng xếp hạng nhiều năm liền cũng đã được công khai.

Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 có nhấn mạnh, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp, lấy kết quả xếp hạng cải cách hành chính hằng năm làm cơ sở để đánh giá trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, xếp loại thi đua, khen thưởng, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Vậy, vấn đề này có được thực thi nghiêm túc để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quảng Nam?

 

TAGS