[Infographic] - Chính sách hỗ trợ làng nghề nông thôn Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025

P.V |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 38 về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (NNNT), làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025

 
 

TAGS