[Infographic] - Công bố thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VĂN TÂY |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL vừa quyết định công bố thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An của Quảng Nam. 

 

TAGS