[Infographic] - Đề xuất phân bổ 473 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2023

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – UBND tỉnh vừa trình HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn Quảng Nam.

 
 
 

TAGS