[Infographic] - Dự toán thu, chi ngân sách Quảng Nam năm 2023

HỒ QUÂN |

(QNO) – UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 3689 về công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Quảng Nam đã được HĐND tỉnh quyết định.

 

TAGS