[Infographic] - Năm 2022, Quảng Nam có 37.819 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

MỸ LINH |

(QNO) - Năm 2022, Quảng Nam có 37.819 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07 ngày 27/1/2021 của Chính phủ. 

 
 
 

TAGS