[Infographic] - Năm 2023, Quảng Nam đặt mục tiêu kết nạp mới 1.800 đảng viên trở lên

TRẦN NGUYỄN |

(QNO) - Ngày 6/12, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết về phương hướng, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh – quốc phòng năm 2023.  

 
 
 

TAGS