[Infographic] - Những quy định cơ bản mà người lao động cần nắm rõ từ 1.1.2021

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Bắt đầu từ 1.1.2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, sau đây là những quy định cơ bản mà trong thực tế người lao động cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi khi tham gia vào thị trường lao động.

 

TAGS