[Infographic] - Núi Thành tăng tốc

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Núi Thành xác định các phương hướng, mục tiêu tổng quát như: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cấp đơn vị hành chính thành thị xã; phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

 
 

TAGS