[Infographic] - Phấn đấu mỗi năm có 7 cơ sở chế biến thực phẩm được chứng nhận HACCP

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu mỗi năm có 7 cơ sở chế biến thực phẩm được chứng nhận về kiểm soát các mối hiểm nguy để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (HACCP). 

 

TAGS